onsdag 24. april 2013

Scrappa kort te Gudmora mi :-)

Mamma & æ møtt a gu'mor i Trondheim i går :-) Ætti vi har verri på 3D ultralyd <3
Vi gidd a gu'mor hortensia & ei fin krokk åttåt.
Hen e korte hu fekk: